Termeni si Conditii

Societatea noastra colaboareaza momentan doar cu persoane juridice !

Termeni si conditii:
Transportul este gratuit pentru comenzi de minim 550 RON in Bucuresti si alte localitatii. Cu conditia sa existe centru FAN Courier in localitatea de resedinta.

Termini si conditii generale de vanzare

TCGV

Articolul 1 . a . – SCOPUL Termenii si conditiile generale de vanzare (in cele ce urmeaza TCGV) se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre SC A.M.G. COMSERVICE SRL , prin intermediul magazinului virtual www.amgshop.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.Articolul 1 . b . – TERMENI UTILIZATI In acest TCGV, urmatorii termeni vor insemna:"Cumparator / Beneficiar ": firma, companie sau alta entitate juridica care emite o Comanda ( societatea noastra colaboareaza momentan doar cu persoana juridice ! )
"Vanzator / prestator ": societate comerciala SC A.M.G. COMSERVICE SRL , avand sediul social in Bucuresti , str. Maica Domnului , nr. 10 , bl.T54 , sc. 1,ap.3 ,sector2, numar registru comertului J40/4929/1996, CUI RO8531717.
"Bunuri si Servicii": orice serviciu , echipament, material si/sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda sau privitoare in alt mod la acestea care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator-Cumparatorului.
"Comanda": un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.
"Contract": o Comanda confirmata de catre Vanzator prin modalitatile prezentate in TCGV .
"Drepturi de proprietate Intelectuala" (in cele ce urmeaza DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
"Specificatii / Detalii ": toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in comanda.Articolul 1 . c . – DOCUMENTE CONTRACTUALE Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-urile anterior mentionate, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile.
Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:a) Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice
b) Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)
c) Termeni si Conditii Generale de Vanzare
Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.Utilizarea Yahoo Messenger-ului este strict informativa (ea fiind legata de disponibilitatea produselor in stoc , comercializarea altor produse care nu sunt prezentate pe site , modalitatea de livrare , anumite aspecte legate de prestarea de servicii “service echipamente” , etc. ) , acest mijloc de comunicare ne putand constitui o modalitate de plasare a comenzilor .Articolul 2 . a . – VALABILITATEA CONTRACTULUI Articolul 2 . b . – EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului;Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la rubrica "Contact" sau accesand (prin click direct ) pictograma “ Yahoo messenger – acum suntem on line ! “ . Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul, are libertatea de a gestiona informatiile primate, fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta. Articolul 2 . c . – TERMENE SI PENALITATI In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite.In cazul in care Cumparatorul intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata.
In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare.Articolul 2 . d . – FACTURARI SI PLATI Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.Articolul 3 . a . – RESPONSABILITATE SI RISC LivrareVanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem door-to-door catre Cumparator.Transport - AmbalareIn afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.Vanzatorul va efectua livrare Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei .Servicii la fata loculuiVanzatorul poate asigura, la solicitarea expresa a Cumparatorului, servicii constand in descarcarea, instalarea, pornirea si acceptarea livrarii. Aceste servicii vor fi negociate direct intre Vanzator si Cumparator, in ceea ce priveste pretul, conditiile de plata si conditiile de furnizare a acestora ( cu exceptia produselor sau serviciilor unde , in detaliile tehnice este precizat altfel ) .RaspundereVanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.
Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.Daca vanzatorul nu executa obligatiile sale, inclusiv in perioada de garantie, Cumparatorul va notifica Vanzatorul asupra acestei neindepliniri. Un plan de actiune va fi validat intre Parti in termen de 3 zile de la notificare.
Cumparatorul poate sa anuleze o Comanda prin e-mail, inainte ca aceasta sa fi fost livrata. In caz contrar, comanda va face obiectul returnarii bunurilor, mentionat pe site-urile Vanzatorului. Articolul 3 . b . – CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA Vanzatorul poate cesiona si/sau sucontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii , cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale. Articolul 3 . c . – ACCEPTARE – CONFIRMARE Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile in termen maxim egal cu termenul de executie al Comenzii, fara a imputa Cumparatorului eventuale costuri legate de aceste operatiuni .De asemenea, Vanzatorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea privind regimul juridic al contractelor la distanta, ceea ce confera Cumparatorului (numai in conditiile actului normativ mentionat) dreptul ca in termen de 10 zile sa denunte unilateral Contractul, urmand sa primeasca in termen de 30 de zile de la denuntarea unilaterala in scris (document semnat de Cumparator si transmis electronic sau prin posta cu confirmare de primire) pretul Contractului, conditionat de returnarea Bunurilor si Serviciilor. Vanzatorul are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile Cumparatorului au fost cu rea intentie sa solicite daune interese catre Cumparator, in conditiile legislatiei. Articolul 3 . d . – GARANTII Pe langa orice alte garantii prevazute de legile aplicabile si detaliate in Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator, acestea garanteaza Cumparatorul impotriva oricarei non conformitati care poate afecta intreaga sau o parte a Bunurilor si Serviciilor, cu exceptia uzurii normale, pentru a perioada de 12 luni de la data emiterii facturii de vanzare. Exceptie fac produsele de papetarie , produsele consumabile si mediile magnetice care nu beneficiaza de garantie . Articolul 4 . a . – Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator.
De asemenea, numele site-urilor precum si insemnele grafice, sunt marci inregistrate in proprietatea AMG COMSERVICE SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului. Articolul 4 . b . – TRANSFERUL PROPRIETATII Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, aceste nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora. Vanzatorul nu poate fi facut responsabil de continutul coletelor expediate decat daca exista in document incheiat de catre Cumparator si reprezentantul curierului care a efectuat livrarea. Articolul 4 . c . – MARFURI EXCEDENTARE Orice marfuri livrate in exces fata de cantitatea prevazuta in Comanda pot fi refuzate de catre Cumparator in termen de 7 zile calendaristice de la livrare.Articolul 5 . a . – LEGISLATIE APLICABILA Vanzatorul va respecta toate legile, reglementarile si ordonantele aplicabile la realizarile sale contractuale, inclusiv fara limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor si Serviciilor si aplicabile la sanatate, securitate, mediu. Articolul 5 . b . – JURISDICTIE Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediu Vanzatorului. Articolul 5 . c . – FORTA MAJORA
Articolul 6 . a . – DISPOZITII FINALE TCGV